Tunus'ta işle ilgili hukuki sorunların çözümüne yardımcı olacak platformun maliyetleri ve faydaları


Tunus'ta insanların üçte biri yasal sorunlarla karşılaşıyor; bunların en ciddisi ve en sık görüleni işle ilgili sorunlar. İşle ilgili hukuki sorunlar, diğerlerinin yanı sıra güvencesiz çalışma koşulları, ücretlerin ödenmemesi, haksız işten çıkarma ve ayrımcılıkla bağlantılıdır. Bu sorunlar insanların hayatını stres, zaman, gelir ve istihdam kaybı gibi ciddi olumsuzluklarla etkilemektedir. 

Olayın Arka Planı

Lahey Hukukta Yenilik Enstitüsü (HiiL), Tunus'ta insan merkezli adaleti ele alıyor ve işle ilgili sorunların ortaya çıkmasını önlemek ve çözülmemiş davaların sayısını azaltmak için işverenleri ve çalışanları güçlendirmeyi arzuluyor. Bu hedefe ulaşmaya yardımcı olmak amacıyla çalışanlar, işverenler ve adalet sektörü için çevrimiçi ve çevrimdışı bir platform geliştirilecektir. Ecorys, HiiL'in böyle bir platformun maliyetleri ve faydaları konusunda fikir sahibi olmasına yardımcı oldu.

Temel bulgular

Ecorys üç senaryoda aşağıdakilerin niceliksel maliyet ve faydalarını hesaplamıştır: 1) çözülen vakaların sayısındaki artış; 2) Tunus'ta sorunlarını çözmek için harekete geçmeye karar verenlerin sayısındaki artış; ve 3) ilk etapta işle ilgili sorun yaşayan insanların azalması. Maliyet-fayda analizi, her senaryo için olumlu sonuçlar gösteriyor ve önleme odaklı bir senaryoda en büyük etkiyi öngörüyor. Niteliksel olarak platform, Tunus'taki insanların güçlendirilmesine katkıda bulunacak, işle ilgili anlaşmazlıkların sonuçlarından duyulan memnuniyet duygusunun artmasına yardımcı olacak ve Tunus'taki insanlar için finansal güvenliğin iyileştirilmesiyle sonuçlanacak.

Maliyet-fayda analizinin sonuçları ve daha fazla içerik şu adreste bulunabilir: son raporİngilizce ve Arapça dillerinde mevcuttur.