Nasze Usługi

Monitorowanie, ocena i uczenie się

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie monitoringu, ewaluacji i uczenia się.

Nasze multidyscyplinarne zespoły ewaluatorów, badaczy, ekonomistów i specjalistów ds. komunikacji dostarczają rozwiązań dla klientów z sektora rządowego, donatorów prywatnych i organizacji pozarządowych.

Budujemy i dostarczamy systemy monitorowania, które wspierają podejmowanie decyzji. Określamy mierniki efektywności, projektujemy praktyczne narzędzia monitorowania i interaktywną wizualizację danych. Opracowujemy i wdrażamy ewaluacje na wielu poziomach: od projektów pilotażowych po złożone programy krajowe i międzynarodowe, wskazujące na skuteczne i wymagające poprawy obszary czy metody działań. Angażujemy klientów, interesariuszy instytucjonalnych i społeczności lokalne w proces uczenia się, aby zwiększyć wartość i wpływ strategii działań czy programów. Realizując usługi w zakresie monitoringu, ewaluacji i uczenia się, korzystamy z naszych kompetencji w zakresie pozyskiwania danych, badań ilościowych i jakościowych oraz analiz.


Nasze usługi w zakresie monitoringu, ewaluacji i nauczania obejmują:

 • monitoring oraz systemy i ramy monitorowania
 • mapowanie dowodów, teorie zmian i ramy oceny
 • studia i plany wykonalności ewaluacji
 • ewaluacyjne studia wykonalności i plany
 • oceny ex-ante strategii, działań, programów
 • oceny procesu, ewaluacje formatywne, oceny w czasie rzeczywistym procesu uczenia się i adaptacji)
 • ocena wpływu z wykorzystaniem prób losowych (RCT), projektów quasi-eksperymentalnych (QED) oraz metod teoretycznych
 • pozyskiwanie, analiza i wizualizacja danych jakościowych i ilościowych
 • rozpowszechnianie i uczenie się w celu wspierania skutecznych polityk, programów i projektów
 • zaangażowanie interesariuszy i konsultacje
 • partycypacyjne podejście do monitorowania, oceny i uczenia się
 • wysokiej jakości przydatne wyniki i spostrzeżenia

Współpraca

Skontaktuj się z nami w celu poznania szczegółów. 

Dowiedz się, jak Ecorys może Ci pomóc

Jesteśmy wiodącą międzynarodową firmą badawczą i konsultingową zajmującą się kluczowymi wyzwaniami społecznymi.