Nasze sektory

Prężna gospodarka

Konkurencyjna, prężna i stabilna gospodarka przyczynia się do zmniejszania ubóstwa, kreowania miejsc pracy i sprawiedliwszego dostępu do towarów i usług.  

Zrównoważony wzrost i transformacja cyfrowa stanowią podstawę rozwoju gospodarczego. Zmiany klimatu, zakłócenia w łańcuchach dostaw, kryzysy zdrowotne – to najistotniejsze bariery dla działalności gospodarczej, handlu i pracy. Rozpoznanie ich źródeł i przewidywanie potencjalnych skutków są fundamentem naszej pracy w tym obszarze; jej celem – zagwarantowanie stabilności i rozwoju w coraz bardziej złożonym świecie.   

Współtworząc rozwiązania projektowane w celu poprawy konkurencyjności i efektywności sektora prywatnego, zwiększenia przepływów handlowych i inwestycyjnych, ograniczenia skali ubóstwa i wykluczenia, Ecorys współpracuje z firmami komercyjnymi, inwestorami, organizacjami rządowymi i pozarządowymi, a także ze środowiskiem akademickim. Dążymy do poprawy efektywności polityki gospodarczej i zarządzania gospodarką, wzmocnienia instytucji otoczenia biznesu i wpisania w plany rozwojowe osiągnięć cyfrowej transformacji i rozwiązań proekologicznych.  

Nasza siła jest wiedza ekspercka i podejście oparte na badaniach. Zapewniamy pomoc na wszystkich etapach prac, oferując badania sektorowe, oceny wpływu, usługi doradcze w zakresie transformacji cyfrowej czy energetycznej, wsparcia dialogu politycznego i społecznego. Nasza oferta:

  • Handel i inwestycje: ułatwiania dla handlu jako siły napędowej gospodarki   
  • Rozwój sektora prywatnego oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP): wsparcie potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw  
  • Zielone transformacja: reformy wspierające niskoemisyjność, klimat i zrównoważony rozwój dziś i jutro  
  • Transformacja cyfrowa: udrażnianie ścieżek dla konkurencyjnej, stabilnej gospodarki cyfrowej   
  • Modernizacja przemysłu: zrównoważone inwestycje przyczyniające się do wsparcia transformacji
  • Konkurencyjność, strategiczne łańcuchy wartości i niezależność technologiczna: wsparcie prac nad stworzeniem prężnej i konkurencyjnej gospodarki   
  • Konkurencja i regulacja: budowanie podstaw dla sprawiedliwej transformacji gospodarczej
  • Badania, innowacje i ich skalowanie: wspieranie innowacyjnych, opartych na dowodach rozwiązań gospodarczych

Dowiedz się, jak Ecorys może Ci pomóc

Jesteśmy wiodącą międzynarodową firmą badawczą i konsultingową zajmującą się kluczowymi wyzwaniami społecznymi.