Nasze usługi

Analiza, modelowanie i ocena wpływu

Zaawansowane pomiary, modelowanie i ocena wpływu pozwalają naszym klientom rozwiązywać najbardziej złożone wyzwania. Oferujemy specjalistyczne analizy kosztów i korzyści, ewaluacje i oceny społecznego zwrotu z inwestycji. Korzystając z technik takich jak benchmarking, określamy podstawy do przeprowadzenia konkretnych badań i do efektywnego zastosowania w praktyce wynikających z nich wniosków.