Ecorys Insights: Analiza zależności Holandii od importu kluczowych surowców

W dzisiejszym zglobalizowanym świecie zapewnienie stałych dostaw kluczowych surowców ze źródeł zagranicznych ma kluczowe znaczenie dla utrzymania dobrobytu gospodarczego i rozwoju przemysłu. Niedawne badanie strategicznej autonomii (SAS) przeprowadzone przez Ecorys rzuciło światło na zależność Holandii od dostaw kluczowych surowców z zagranicy.

Terminowy i prawidłowy import tych materiałów ma kluczowe znaczenie dla produkcji, konsumpcji i ogólnego dobrobytu kraju. SAS skrupulatnie mapuje zależność Holandii od określonych surowców, zasobów energetycznych, bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), technologii, usług i towarów, podnosząc świadomość na temat koncentracji importu tego kraju z ograniczonej grupy krajów spoza Unii Europejskiej.

Identyfikując potencjalne ryzyko i słabe punkty w łańcuchu dostaw, decydenci i liderzy branży mogą opracować strategie mające na celu dywersyfikację źródeł i zwiększenie odporności, promując bardziej samowystarczalną gospodarkę.

Więcej informacji znajdziesz w naszej najnowszej odsłonie Spostrzeżenia Ecorysa.

27 lipca 2023

1 minuta przeczytać