Samenwerken om te informeren over de voortgang bij de bestrijding van de jeugdwerkloosheid

Samenwerken om te informeren over de voortgang bij de bestrijding van de jeugdwerkloosheid

De officiële lancering van het Youth Employment Magazine wordt aangekondigd op de Internationale Vriendschapsdag van de VN. Bijna 200 instellingen uit 26 Europese landen die door IJsland, Liechtenstein en Noorwegen gefinancierde projecten uitvoeren, verenigen zich om de resultaten te delen van hun initiatieven gericht op de bestrijding van de jeugdwerkloosheid in Europa.

Het Youth Employment Magazine, gelanceerd op 30 juli (https://youthemploymentmag.net/) zal fungeren als inhoudelijke bron voor alle projecten die worden uitgevoerd in het kader van het EER- en Noorwegen-subsidiefonds voor werkgelegenheid voor jongeren. De redactie bestaat uit experts die de projecten zelf uitvoeren en die regelmatig materiaal ontwikkelen over de voortgang en resultaten van elk project. Het platform is opgericht door de Fund Operator, een consortium van Ecorys Polska en JCP Italy.

De brandende vraag voor Europa

Volgens recente gegevens uit de Eurostat-database hadden in 15 in de EU-20 ongeveer 34 miljoen jongeren tussen 28 en 2018 jaar geen werk en volgden zij geen onderwijs of opleiding (NEET). In Italië en Griekenland, met de hoogste jeugdwerkloosheid had ruim een ​​kwart van de jongeren de arbeidsmarkt verlaten. Het bevorderen van duurzame en hoogwaardige werkgelegenheid voor jongeren in Europa, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen lanceerde in 2017 het EER- en Noorwegen-subsidiefonds voor werkgelegenheid voor jongeren ter waarde van 60 miljoen euro. De 26 grootschalige projecten die zijn geselecteerd om financiering te ontvangen, voeren nu hun initiatieven uit die tot doel hebben ongeveer 25 jongeren te helpen een baan te vinden of nieuwe banen te creëren.

“Kwetsbare jongeren vallen vaak buiten de formele onderwijs- en opleidingssystemen en de gewone arbeidsmarkt, en er is een grote behoefte aan innovatieve oplossingen, de overdracht van goede praktijken en impactstudies over welke interventies werken en welke niet. De 26 projecten zullen bijna 100 nieuwe benaderingen, methoden en praktijken ontwikkelen, testen of adopteren, wat het innovatieve karakter van het Fonds voor Jeugdwerkgelegenheid onderstreept.” citeert mevrouw Grethe Haugøy, Senior Sector Officer voor Regionale Fondsen en Mondiaal Fonds voor Sociale Dialoog en Waardig Werk bij het Financial Mechanism Office, het secretariaat van de EEA en Noorwegen Grants.

Eén platform over de grenzen heen

Vergeleken met andere initiatieven van de EER- en Noorwegen-subsidies ligt de toegevoegde waarde van het Fonds voor Jeugdwerkgelegenheid in de transnationale focus ervan. Dit is in overeenstemming met de Europa 2020-strategie en het cohesiebeleid van de EU, waarin rekening wordt gehouden met de cruciale rol die regio's en grensoverschrijdende samenwerking spelen voor slimme, duurzame en inclusieve groei. Hoewel het bereik van het Fonds enorm is (projectconsortia brengen 195 entiteiten uit verschillende sectoren samen die hun activiteiten in 26 landen bestrijken), wordt de verspreiding van resultaten op het niveau van de landen waar projecten worden uitgevoerd en de informatiestroom over de grenzen heen met aanzienlijke uitdagingen geconfronteerd. Dit is de belangrijkste reden waarom er een gemeenschappelijk communicatieplatform in de vorm van een online magazine is gecreëerd. Het is niet toevallig dat de officiële lancering van het “Youth Employment Magazine” valt op de Internationale Vriendschapsdag van de VN, aangezien consortia die projecten uitvoeren in geharmoniseerde, voortdurende relaties met elkaar blijven staan, goede praktijken delen en ervaringen uitwisselen.

Lokale activiteiten, wereldwijde informatie

Het nieuw gecreëerde tijdschrift zal inhoud verzamelen die door alle projecten is voorbereid: niet alleen nieuws over huidige prestaties en informatie over de voortgang ervan, maar ook langere inhoudelijke artikelen en diverse multimedia. Bovendien zal de voortdurend bijgewerkte kalender het publiek in staat stellen alle evenementen te volgen die worden georganiseerd door projecten in heel Europa en de donorlanden.

“Het online magazine zal dienen als een platform om jongeren in Europa te inspireren, te verbinden en het bewustzijn te vergroten en zal een online hub worden voor alle entiteiten die bij het Fonds betrokken zijn.” zei Raquel Torres Prol, communicatiemedewerker van het Fonds voor Jeugdwerkgelegenheid bij het Financial Mechanism Office, het secretariaat van de EER- en Noorwegen-subsidies.

Over het EER- en Noorwegen-subsidiefonds voor werkgelegenheid voor jongeren:

  • € 60.6 miljoen aan financiering.
  • 3 donorlanden – IJsland, Liechtenstein, Noorwegen.
  • Ondersteuning van 26 transnationale projecten die hoogwaardige werkgelegenheid voor jongeren bevorderen.
  • Is met name van plan langdurig werklozen in de leeftijdsgroep van 25 tot 29 jaar te bereiken, als aanvulling op de bestaande EU-financiering.

Meer informatie: http://eeagrants.org/fundforyouthemployment

30 juli 2019

3 minuut lezen