Thematisch S3-platform voor industriële modernisering (S3P-industrie) Faciliteit voor technische bijstand (TAF)

De 2e regionale workshop van het Thematische S3 Platform voor Industriële Modernisering (S3P-Industrie) Technische Bijstandsfaciliteit (TAF) vond plaats in Brussel op vrijdag 4 oktober 2019. Het TAF-team modereerde een ‘hands-on’ formatworkshop om ervoor te zorgen dat de deelnemers kennis opdeden maximale waarde uit de ervaring. Er werd bijzondere nadruk gelegd op het versterken van de levensvatbaarheid van investeringsprojecten die voortkomen uit S3P-Industry en hun onderliggende bedrijfsplannen. Tegelijkertijd hielp de workshop projectmanagers een duidelijk inzicht te krijgen in de belangrijkste elementen van het businessplan en het succes te maximaliseren bij het aanvragen van TAF-steun. De workshop omvatte participatieve oefeningen; de ene was gebaseerd op het beoordelen van een fictief bedrijfsidee, en de andere was gericht op het voorbereiden van succesvolle TAF-aanvragen. In totaal namen 34 deelnemers deel. 

Enkele van de belangrijkste punten die door de deelnemers naar voren werden gebracht, waren onder meer het verschil tussen activiteiten op (regionaal) partnerschapsniveau en activiteiten op projectniveau, en het belang van het aantonen van eigenaarschap en betrokkenheid bij het project door middel van een ondertekende overeenkomst. Als gevolg van de vruchtbare sessies zijn deelnemers nu beter voorbereid om een ​​succesvolle TAF-aanvraag in te dienen. Ze hebben ook actief bijgedragen aan de ontwikkeling van de eerste versie van TAF FAQ die binnenkort beschikbaar zal zijn op de TAF-website

Als u meer wilt weten over de technische bijstandsfaciliteit (TAF) van het thematische S3-platform voor industriële modernisering (S3P-industrie), neem dan contact met ons op via TAF@ecorys.com.  

30 oktober 2019

1 minuut lezen