De impact van de faciliteit voor herstel en veerkracht op de energiesectoren van de lidstaten

De ongekende Recovery and Resilience Facility (RRF) verstrekt de lidstaten ruim 720 miljard euro aan subsidies en leningen, de centrale pijler van NextGenerationEU. De RRF heeft tot doel structurele hervormingen en investeringen te ondersteunen die de lidstaten in staat stellen de economische gevolgen van de COVID-19-pandemie aan te pakken en een krachtig en duurzaam herstel te stimuleren. Minimaal 37% van de middelen wordt gebruikt om de klimaatdoelstellingen te ondersteunen

Het Directoraat-Generaal Energie (DG ENER) heeft Ecorys de opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren naar de impact van de RRF op energiegerelateerde maatregelen en bijbehorende financiële oplossingen, zoals gepresenteerd in de nationale herstel- en veerkrachtplannen (RRP's). In het Consortium werkte Ecorys samen met Ramboll en VIS Consultants. 

Het onderzoek richtte zich op twee onderling samenhangende onderwerpen. In de eerste plaats richtte de studie zich op de impact van hervormingen en investeringsmaatregelen op het bereiken van de energie- en klimaatdoelstellingen van de lidstaten. Uit de studie bleek dat de voorgestelde maatregelen bijdragen aan het bereiken van de bestaande energie- en klimaatdoelstellingen en dat de meeste energiegerelateerde maatregelen gericht zijn op duurzaam transport en energie-efficiëntie in gebouwen. Ten tweede richtte het onderzoek zich op de impact op het gebruik van financiële instrumenten in energieprojecten. Het onderzoek richtte zich met name op de impact van de RRF op de ontwikkeling van de markt voor financiële instrumenten, evenals op synergieën tussen de RRF en andere (Europese en nationale) financieringsoplossingen. 

De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn de volgende. 

  • Een meerderheid van de lidstaten heeft ervoor gekozen om volledig te vertrouwen op op subsidies gebaseerde maatregelen voor energieprojecten, aangezien slechts acht lidstaten financiële instrumenten voor energiegerelateerde projecten in hun RRP's hebben opgenomen.
  • De redenen om tot nu toe geen financiële instrumenten in de lidstaten op te nemen waren vooral praktisch; een van de belangrijkste redenen hiervoor was dat financiële instrumenten niet verplicht waren als uitvoeringsmechanisme onder de RRF.
  • De RRF heeft echter geleid tot de introductie van een aantal financiële instrumenten, vooral op het gebied van energie-efficiëntie, wat impliceert dat er op zijn minst enige positieve impact was op het gebruik van financiële instrumenten. 
  • Er werden verschillende goede praktijken met betrekking tot de financiële instrumenten geïdentificeerd, waaronder bijvoorbeeld het delen van kennis en het hergebruiken van reeds bestaande financiële instrumenten en het gebruik van een centraal investeringsplatform om de coördinatie, transparantie en complementariteit van de financiering te garanderen. 

Op basis van de belangrijkste conclusies biedt de studie beleidsaanbevelingen met betrekking tot maatregelen om de impact van de RRF op het bereiken van energiedoelstellingen te beoordelen, evenals aanvullende maatregelen om een ​​langdurig effect op de RRF te garanderen, en suggesties voor toekomstig onderzoek. 

Lees de voor meer informatie volledige rapport of neem contact op met onze Laura Heidecke or Michael Flickenschild.

21 juni 2022

2 minuut lezen