Enquête voor het in kaart brengen van kennisvalorisatieactiviteiten

Enquête voor het in kaart brengen van kennisvalorisatieactiviteiten

Het Horizon Results Booster-consortium onder leiding van META Group en Ecorys werkt momenteel aan een onderzoek dat tot doel heeft de toekomstige ontwikkeling van de Europese kennisvalorisatie beleid door het in kaart brengen van initiatieven, beleid en programma's in de EU-lidstaten en geassocieerde landen.

Het onderzoek, dat loopt van mei 2021 tot en met oktober 2021, richt zich op:

  1. Betrekkingen tussen de industrie en de academische wereld, met name ter ondersteuning van programma's op nationaal en regionaal niveau die onderzoekers, universiteiten en onderzoeks- en technologieorganisaties in staat stellen verbinding te maken met bedrijven, met name het MKB.
  2. Betrokkenheid van burgers, in het bijzonder met betrekking tot steden, lokale gemeenschappen, openbare instellingen (ziekenhuizen, scholen, wetenschapsparken/musea en culturele centra) en eindgebruikers bij activiteiten voor kennisopname.

Doe mee aan de enquête voor dit onderzoek en geef feedback!

12 juli 2021

1 minuten lezen