Ondersteuning van de inspanningen van de EU-Veiligheidsunie bij de bestrijding van cybercriminaliteit

De afgelopen decennia is cybercriminaliteit een van de meest dynamische en snelst groeiende vormen van criminaliteit geworden. Het is dan ook geen verrassing dat cybercriminaliteit in de EU-strategie voor de Veiligheidsunie voor 2020-2025 als topprioriteit voor de Europese Unie en haar lidstaten wordt benadrukt. Om dit probleem aan te pakken is de Cybercrime Victimization Barometer (CYBBAR) opgericht. Ecorys heeft samen met het Centre for the Study of Democracy en Forentec GmbH de opdracht gekregen van de Europese Commissie om het project uit te voeren. 

Momenteel worden de studie en het onderzoek naar cybercriminaliteit waardoor de particuliere sector wordt getroffen, belemmerd door onderrapportage. Bovendien is er nog steeds een gebrek aan kennis over de redenen waarom bedrijven de wetshandhavingsinstanties (LEA's) eerder zullen informeren (of niet informeren) over cyberdreigingen of cyberaanvallen. De CYBBAR wil dit probleem aanpakken door het inzicht in hedendaagse cyberdreigingen te verbeteren en de samenwerking tussen LEA's en particuliere partners met betrekking tot onderzoeken en rapportage te verbeteren. Het project wil zijn doelstellingen op twee manieren bereiken:

  • een proefproject voor een model voor een gestandaardiseerd onderzoek onder bedrijven op EU-niveau naar slachtoffers van cybercriminaliteit;
  • een pilot van een digitaal rapportage-instrument ontworpen op basis van rapportagemechanismen over cyberincidenten in drie geselecteerde lidstaten. 

De belangrijkste output van het project zal zijn:

  • een gevalideerde methodologietoolkit voor het uitvoeren van onderzoeken naar cyberslachtofferschap bij bedrijven (cyberslachtofferbarometer);
  • Casestudy's in drie landen waarin de resultaten zijn geïntegreerd van het onderzoek naar cyberslachtofferschap dat is uitgevoerd in Nederland, Spanje en Bulgarije.

De verwachte looptijd van het project bedraagt ​​twee jaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen Alexandra Rimpler-Schmid.

9 februari 2022

1 minuut lezen