Onze sectoren

Duurzame landbouw en voedselsystemen

Onze werkzaamheden zijn gericht op de toekomstige uitdagingen van duurzame voedselsystemen, zoals klimaatverandering, voedselzekerheid, voedselveiligheid, voeding en ontvolking op het platteland. Wij bieden het volledige scala advies- en ondersteuningsdiensten aan lokale, nationale, Europese en internationale klanten in de gehele publieke en non-profitsector. We houden ons bezig met het ontwerpen, monitoren en evalueren van landbouwbeleid en nemen daarbij de economische, ecologische en maatschappelijke dimensies van de voedselproductie en -consumptie in ogenschouw.  

Wij leveren objectieve en wetenschappelijk onderbouwde analyses en ondersteuning voor het opstellen van beleid op het gebied van:

  • Duurzame landbouw: verbetering van de duurzaamheid van landbouw en plattelandsgebieden
  • Landgebruik en plattelandsgemeenschappen: inzicht in de huidige uitdagingen van plattelandsgebieden en -gemeenschappen
  • Voeding en voedselveiligheid: ondersteuning van wetenschappelijk onderbouwde beslissingen over het voedings- en voedselveiligheidsbeleid
  • Duurzame voedselsystemen: aanpakken van de uitdagingen van de samenleving op het gebied van voedselproductie en -consumptie

Ontdek hoe Ecorys u kan helpen

Wij zijn een toonaangevend internationaal onderzoeks- en adviesbureau dat zich bezighoudt met de belangrijkste uitdagingen van de samenleving.