Onze sectoren

Regio's en steden

We werken aan regionale en stedelijke strategieën om onze cliënten te helpen met het nemen van betere beslissingen over investeringen en beleid. Ecorys biedt op onderzoek gebaseerde adviesondersteuning, zoals businesscases, sociaal-economische kosten-batenanalyses, evaluaties, marktanalyses, monitoring en dashboards. Wij bieden onze cliënten advies en ondersteuning op maat en kunnen ze helpen met subsidieaanvragen.  

We zijn actief in het hele ruimtelijke domein op nationaal, regionaal en lokaal niveau, waarbij we ons richten op lokale en regionale economieën, werkplekken, energie, water en landbouw, huisvesting en circulaire economie. Binnen heel Europa en internationaal bieden wij beleidsadvies, beleidsondersteuning en technische assistentie aan overheidsinstanties en klanten uit de private sector, waaronder energieleveranciers en industriële bedrijven.   

Met ons werk willen we een bijdrage leveren aan het oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen, zoals demografische veranderingen, duurzame land- en bosbouw, en veilige, schone en efficiënte energie. Wij zijn actief op verschillende terreinen:

  • Slimme en veerkrachtige steden: regio’s en steden helpen in de digitale transformatie om de levenskwaliteit, de efficiëntie van de stedelijke werking en diensten, en het concurrentievermogen te verbeteren 
  • Lokale en regionale ontwikkeling: steden en regio’s helpen te ontwikkelen tot economische groeimotoren.
  • Huisvestingsbeleid: ondersteuning bieden om veilige, kwalitatieve en efficiënte huisvesting te bieden voor iedereen
  • Natuurlijke hulpbronnen en energie: verkennen van innovatieve technologieën voor hernieuwbare energie en voorbereiden op mogelijke nieuwe gamechangers
  • Waterbronnen en bescherming tegen overstromingen: verstrekken van technische en financiële steun voor het verdelen van de voordelen van effectief waterbeleid   
  • Klimaatmitigatie en -adaptie: abstracte klimaatrisico's vertalen naar concrete en gekwantificeerde investeringsmogelijkheden

Ontdek hoe Ecorys u kan helpen

Wij zijn een toonaangevend internationaal onderzoeks- en adviesbureau dat zich bezighoudt met de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen.