Onze sectoren

Regio's en steden

We werken aan regionale en stedelijke strategieën om onze cliënten te helpen met het nemen van betere beslissingen over investeringen en beleid. Ecorys biedt op onderzoek gebaseerde adviesondersteuning, zoals businesscases, sociaal-economische kosten-batenanalyses, evaluaties, marktanalyses, monitoring en dashboards. Wij bieden onze cliënten advies en ondersteuning op maat en kunnen ze helpen met subsidieaanvragen.  

We zijn actief in het hele ruimtelijke domein op nationaal, regionaal en lokaal niveau, waarbij we ons richten op lokale en regionale economieën, werkplekken, energie, water en landbouw, huisvesting en circulaire economie. Binnen heel Europa en internationaal bieden wij beleidsadvies, beleidsondersteuning en technische assistentie aan overheidsinstanties en klanten uit de private sector, waaronder energieleveranciers en industriële bedrijven.   

Met ons werk willen we een bijdrage leveren aan het oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen, zoals demografische veranderingen, duurzame land- en bosbouw, en veilige, schone en efficiënte energie. Wij zijn actief op verschillende terreinen:

Ontdek hoe Ecorys u kan helpen

Wij zijn een toonaangevend internationaal onderzoeks- en adviesbureau dat zich bezighoudt met de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen.