Onze sectoren

Hervormingen in de publieke sector

Onze werkzaamheden op het gebied van hervormingen in de publieke sector bieden ondersteuning aan overheden bij het plannen en aansturen van ingrijpende veranderingen die moeten bijdragen aan een goede voorziening van openbare diensten. We werken samen met de publieke sector om het beheer van de overheidsfinanciën te versterken voor:

  • verbetering van de efficiëntie en billijkheid van belastinginning en -beleid
  • verbetering van de transparantie en verantwoordingsplicht van overheidsoperaties
  • verbetering van de efficiëntie van het ambtenarenapparaat

We richten ons op een breed scala aan diensten, waaronder onderzoek en analyse, capaciteitsontwikkeling en bredere technische assistentie. Ook houden we ons bezig met een grote verscheidenheid aan innovatieve financieringsmechanismen, impactbeleggen en sociale investeringen, en blended finance.

Onze cliënten lopen uiteen van ministeries van financiën en planning tot belastingdiensten op nationaal en regionaal niveau. We werken ook samen met auditinstellingen, parlementen, het maatschappelijk middenveld en ontwikkelingspartners om het toezicht en de verantwoordingsplicht te versterken.  

We zijn trots op onze hoogwaardige interne expertise die op alle vlakken een bijdrage kan leveren aan de hervorming van de publieke sector, zoals:

  • overheidsfinanciën: het ondersteunen van ingrijpende veranderingen in het beheer van overheidsfinanciën 
  • governance en verantwoordingsplicht: het mogelijk maken van ethisch, transparant en verantwoordingsplichtig bestuur van de publieke sector
  • belasting en douane: het vrijmaken van het potentieel van binnenlandse inkomsten
  • hervorming van het openbaar bestuur: de verbetering van de efficiëntie en doeltreffendheid van de overheidssector
  • internationale partnerschappen en hulpbeheer: de versterking van het beheer van hulp en ontwikkelingsfinanciering
  • innovatieve financiering: het gebruiken van nieuwe vormen van financiering om diensten en interventies te financieren

Ontdek hoe Ecorys u kan helpen

Wij zijn een toonaangevend internationaal onderzoeks- en adviesbureau dat zich bezighoudt met de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen.