Onze sectoren

Lokale en regionale ontwikkeling

Lokale en regionale ontwikkeling brengt hedendaagse uitdagingen met zich mee als gevolg van een gebrek aan vervulling door specifieke instellingen. De portefeuille van Ecorys omvat grote technische bijstandsprogramma's in de oostelijke buurlanden van de EU en pretoetredingslanden. Het heeft betrekking op de lokale economische ontwikkeling, administratieve hervormingen en de capaciteitsopbouw van nationale en lokale instellingen. Ons portfolio omvat ook impactanalyse, Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse en beleids-/programma-/organisatie-evaluaties voor gemeenten en regionale/nationale overheden.

Ontdek hoe Ecorys u kan helpen

Wij zijn een toonaangevend internationaal onderzoeks- en adviesbureau dat zich bezighoudt met de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen.