Onze sectoren

Verwarming en koeling

Verwarming is verantwoordelijk voor een groot deel van het totale energieverbruik in Europa. Door het veranderende klimaat is de koeling van huishoudens echter steeds belangrijker geworden en komt het elektriciteitsnet onder druk te staan. Ecorys ondersteunt publieke en private belanghebbenden bij het nemen van (kosten)efficiënte en robuuste beslissingen om de verwarmings- en koelingsinfrastructuur groener te maken. Onze diensten variëren van het ontwikkelen van business case modellen tot de integratie van hernieuwbare energiebronnen voor energiebedrijven. Door onze expertise dragen we bij aan de transitie naar duurzame en efficiënte verwarmings- en koelingssystemen, waarbij we zowel milieuproblemen als energiezekerheidsdoelstellingen aanpakken.

Ontdek hoe Ecorys u kan helpen

Wij zijn een toonaangevend internationaal onderzoeks- en adviesbureau dat zich bezighoudt met de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen.