Onze sectoren

Gezondheid, zorg en welzijn

Goede gezondheid en welzijn leveren de samenleving veel maatschappelijke en economische waarde op. Met onze werkzaamheden op het gebied van gezondheid en zorg willen we een gezonde bevolking bevorderen en bijdragen aan een inclusievere samenleving. We adviseren en ondersteunen onze cliënten in de gezondheidszorg aan de hand van project- en programma-evaluaties van gezondheidsinterventies en aan de hand van economische en organisatorische analyses van gezondheidszorgstelsels, -programma’s en -markten. Wij zijn gespecialiseerd in maatschappelijke kosten-batenanalyses, businesscases, evaluaties en effectbeoordelingen ter ondersteuning van cliënten – lokaal, nationaal en wereldwijd. We kunnen onze cliënten in de gezondheidszorg helpen bij het managen en communiceren van veranderingen.

We streven naar toegevoegde waarde voor de samenleving en zijn experts in besprekingen met belanghebbenden. Daarnaast hebben we een scherp oog voor pragmatische en haalbare oplossingen. We werken samen met cliënten zoals nationale en regionale overheden, ministeries van volksgezondheid, wereldwijde gezondheidsorganisaties en wereldwijde ngo’s op het gebied van gezondheid om systemen te monitoren en te evalueren en effectief beleid te implementeren ter ondersteuning van mensen en gemeenschappen. Onze expertisegebieden in de sector zijn onder meer: 

  • Gezondheid en gezondheidszorg: voor een gezonde bevolking is meer nodig dan alleen gezondheidszorg 
  • Welzijn: het welzijn verbeteren door een holistische aanpak te volgen 
  • Inclusie: bevordering van inclusie en sociale rechtvaardigheid is essentieel voor het verbeteren van de levenskwaliteit

Ontdek hoe Ecorys u kan helpen

Wij zijn een toonaangevend internationaal onderzoeks- en adviesbureau dat zich bezighoudt met de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen.