Onze sectoren

Arbeidsmarkt en werkgelegenheid

Wij staan voor een inclusieve arbeidsmarkt waar iedereen die kan en wil, met werk een bijdrage levert aan de samenleving. Ecorys ondersteunt klanten op het gebied van (arbeids)participatie, vraag en aanbod, sociale zekerheid en re-integratie. Dit doen wij door middel van beleidsonderzoeken, evaluaties en effectenanalyses met betrekking op de werking van de arbeidsmarkt, effectiviteit van participatie(beleid) en arbeidsmarkt interventies, arbeidsmigratie en doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij werken voor Europese instanties, ministeries, gemeenten en maatschappelijke organisaties, met als doel om samen de participatie, bestaanszekerheid en kansengelijkheid te bevorderen.

Ontdek hoe Ecorys u kan helpen

Wij zijn een toonaangevend internationaal onderzoeks- en adviesbureau dat zich bezighoudt met de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen.