Onze sectoren

Werkgelegenheid en arbeidsmarkten

Inzicht in de arbeidsmarktomstandigheden kan bijdragen aan het creëren van een duurzame beroepsbevolking. Ecorys ondersteunt klanten bij het herkennen van kenmerken zoals werkloosheidspatronen en -effecten, sociale dialoog en arbeidsomstandigheden. We opereren op zowel macro- als microniveau en brengen data-analyse en economische beoordelingen, communicatie en digitale diensten samen om oplossingen voor onze klanten te bieden.

Ontdek hoe Ecorys u kan helpen

Wij zijn een toonaangevend internationaal onderzoeks- en adviesbureau dat zich bezighoudt met de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen.