Onze sectoren

Onderwijs, werkgelegenheid en vaardigheden

Hoogwaardig en gelijkwaardig onderwijs en werk voor iedereen zijn de bouwstenen van succesvolle samenlevingen en economieën. Wij bieden het volledige scala aan advies- en ondersteuningsdiensten aan onze cliënten in de sectoren onderwijs en werkgelegenheidsbeleid. We ondersteunen onze cliënten bij het begrijpen van werkloosheidspatronen en -effecten, het verbeteren van de sociale dialoog en arbeidsomstandigheden, en het implementeren en evalueren van beleid dat levenslang onderwijs en opleiding voor iedereen biedt. 

We zijn actief op zowel macro- als microniveau en werken voor lokale, nationale en internationale overheidsinstanties en niet-gouvernementele organisaties (ngo’s), waarbij we data-analyse en economische beoordelingen, evaluatie, communicatie en digitale diensten combineren om op verschillende vlakken oplossingen te bieden voor onze klanten. We werken in:

  • Onderwijs en vaardigheden: Het uitrusten van de huidige en toekomstige generaties met onderwijs en de vaardigheden om tot bloei te komen en belemmeringen voor toegang, gelijkheid en inclusie aan te pakken;
  • Werkgelegenheid en arbeidsmarkten: Ondersteuning bieden om mensen aan het werk te helpen en ervoor te zorgen dat de arbeidsmarkt en de werkplek klaar zijn voor de toekomst.

Ontdek hoe Ecorys u kan helpen

Wij zijn een toonaangevend internationaal onderzoeks- en adviesbureau dat zich bezighoudt met de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen.