Onze sectoren

Arbeidsmarkt, onderwijs en skills

Onderwijs en werk zijn de bouwstenen van een inclusieve en veerkrachtige samenleving. Ecorys biedt ondersteuning aan overheden en organisaties om inzicht te krijgen in trends, uitdagingen en kansen in de arbeidsmarkt en het onderwijs. Samen streven we naar oplossingen en duurzaam beleid die de arbeidsmarkt en het onderwijs toekomstbestendig maken.  

Wij onderzoeken, analyseren en evalueren arbeidsmarktbeleid en -ontwikkelingen. Ook ondersteunen wij onze klanten bij het begrijpen van arbeidsmarkt effecten en de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Daarnaast evalueren we beleid over leven lang ontwikkelen en voeren we projecten uit rondom het ontwikkelen van vaardigheden. Wij werken voor zowel internationale instanties (Europese Commissie, DG EMPL), de Nederlandse overheid (ministeries OCW, SZW, EZ, BZK) als voor gemeenten, regionale overheden en maatschappelijke organisaties. We combineren data-analyse en economische beoordelingen, evaluatie, communicatie en advies diensten om op verschillende vlakken oplossingen te bieden voor onze klanten, in de gebieden:

Ontdek hoe Ecorys u kan helpen

Wij zijn een toonaangevend internationaal onderzoeks- en adviesbureau dat zich bezighoudt met de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen.