Onze sectoren

Onderwijs en vaardigheden

Onderwijs is het fundament voor een individu en de samenleving. Ecorys ondersteunt klanten op het gebied van leven lang ontwikkelen, skills en onderwijs vraagstukken. Wij zijn gespecialiseerd in het bieden van praktische ondersteuning, programma/portfolio-strategie en -advies, onderzoek en evaluatie. Wij ondersteunen overheden in alle deelsectoren: basisonderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs, hoger onderwijs en volwasseneducatie. Wij werken voor Europese instanties, ministeries, gemeenten en maatschappelijke organisaties, met als doel om samen het onderwijs te verbeteren en kansengelijkheid te bevorderen.

Ontdek hoe Ecorys u kan helpen

Wij zijn een toonaangevend internationaal onderzoeks- en adviesbureau dat zich bezighoudt met de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen.