Onze sectoren

Klimaat, energie en milieu

We streven ernaar de wereldwijde uitdagingen van klimaatverandering aanpakken, de transitie naar schone energie ondersteunen en ecologische duurzaamheid stimuleren. We werken hieraan gedurende de volledige beleidscyclus, waarbij we ons onder meer richten op schone energie, groene financiering, klimaatmitigatie en -adaptatie, milieubehoud, energie-efficiëntie, waterbeheer, een duurzame blauwe economie, biodiversiteit en rechtvaardige transitie.

We bieden advies- en ondersteuningsdiensten, waaronder studies, effectbeoordelingen, evaluaties en raadplegingen, via geïntegreerde projecten voor de langere termijn die verschillende activiteiten samenbrengen, zoals projectbeheer, secretariaten, betrokkenheid en evenementen voor belanghebbenden, communicatie, capaciteitsopbouw en technische assistentie. Met ons werk willen we bijdragen aan het realiseren van klimaatneutraliteit en de Green Deal-doelstellingen voor een duurzamere en klimaatbestendige samenleving en toekomst.

We ondersteunen verscheidene cliënten, waaronder lokale en nationale overheden, de Europese Commissie en het Europees Parlement, internationale donoren en instellingen, overheidsinstanties en andere organisaties. Ook verlenen we diensten in het kader van het onderzoeksprogramma van de Europese Unie. We zijn actief op verschillende gebieden: 

Ontdek hoe Ecorys u kan helpen

Wij zijn een toonaangevend internationaal onderzoeks- en adviesbureau dat zich bezighoudt met de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen.