Onze sectoren

Klimaat, energie en milieu

We streven ernaar de wereldwijde uitdagingen van klimaatverandering aanpakken, de transitie naar schone energie ondersteunen en ecologische duurzaamheid stimuleren. We werken hieraan gedurende de volledige beleidscyclus, waarbij we ons onder meer richten op schone energie, groene financiering, klimaatmitigatie en -adaptatie, milieubehoud, energie-efficiëntie, waterbeheer, duurzame blauwe economie, biodiversiteit en rechtvaardige transitie.

We bieden advies- en ondersteuningsdiensten, waaronder onderzoeksstudies, effectbeoordelingen, evaluaties en raadplegingen, via geïntegreerde projecten voor de langere termijn die verschillende activiteiten samenbrengen, zoals projectbeheer, secretariaten, betrokkenheid en evenementen voor belanghebbenden, communicatie, capaciteitsopbouw en technische assistentie. Met ons werk willen we bijdragen aan het realiseren van klimaatneutraliteit en de Green Deal-doelstellingen voor een duurzamere en klimaatbestendige samenleving en toekomst.

We ondersteunen een hele reeks klanten, waaronder lokale en nationale overheden, de Europese Commissie en het Europees Parlement, internationale donoren en instellingen, overheidsinstanties en andere organisaties. Ook verlenen we diensten in het kader van het onderzoeksprogramma van de Europese Unie. We zijn actief op verschillende gebieden:  

  • Beperking van en aanpassing aan klimaatverandering: bevordering van oplossingen voor de beperking van klimaatverandering en voor aanpassing aan de gevolgen ervan 
  • Energiebeleid en -regelgeving: de toekomst van energie vormgeven door slim beleid en regelgeving 
  • Hernieuwbare energie en innovatie: geavanceerde technologieën voor een COXNUMX-neutrale wereld 
  • Groen en energiefinanciering: investeren in een schonere en duurzamere toekomst 
  • Verwarming en koeling: efficiënte verwarmings- en koelingsoplossingen voor een duurzame toekomst
  • Beheer van zee-, kust- en stroomgebieden: bescherming van onze oceanen, rivieren en kusten voor toekomstige generaties
  • Watervoorraden en sanitaire voorzieningen: zorgen voor veilige en betrouwbare waterinfrastructuurplanning en -beheer  
  • Milieu en natuurbehoud: bescherming van natuurlijke hulpbronnen aan de hand van wetenschappelijk onderbouwde praktijken voor behoud en beheer 
  • Biodiversiteit: bescherming van de diverse soorten op onze planeet
  • Rechtvaardige transitie: niemand achterlaten op weg naar klimaatneutraliteit  

Ontdek hoe Ecorys u kan helpen

Wij zijn een toonaangevend internationaal onderzoeks- en adviesbureau dat zich bezighoudt met de belangrijkste uitdagingen van de samenleving.