Onze sectoren

Circulaire economie

We faciliteren overheden, regionale overheden en bedrijven bij het opstellen en vormgeven (of herschikken) van strategieën, effectief beleid en plannen richting een veerkrachtige circulaire economie. We werken integraal over verschillende waardeketens, zoals bouw, kunststoffen en gezondheidszorg en over het ruimtelijk domein heen op EU-, nationaal, regionaal en lokaal niveau, waarbij we kijken naar lokale en regionale economieën. Altijd in gedachten houdend dat de circulaire ambitie ook overlapt met andere maatschappelijke transities, zoals de energietransitie, landbouwtransitie en gebruik van land en water.

We bieden op onderzoek gebaseerd advies, zoals business cases, sociaal- en ruimtelijk economische kosten-baten analyses, evaluaties, markt- en waardeketenanalyse, monitoring en dashboards. We streven ernaar onze klanten advies op maat te bieden dat aansluit bij hun behoeften en vragen. Met ons werk willen we bijdragen aan het oplossen van belangrijke uitdagingen op weg naar een circulaire toekomst. We werken aan verschillende onderwerpen.

  • Ruimtelijk-economische analyse: regio’s en steden helpen met hun circulaire strategieën door de lokale kansen voor (circulaire) activiteiten, gebieden binnen steden en bedrijventerreinen en transportlogistiek te analyseren.
  • (Open source) data: overheden en bedrijven helpen bij het verzamelen en analyseren van open source of organisatiespecifieke data om trends en patronen te ontdekken. Bijvoorbeeld over materiaalstromen, waardeketens en ruimtelijke kenmerken (GIS).
  • Waardeketens: ervaring met het analyseren van waardeketens op lokale, nationale en internationale schaal. Wij hebben ervaring in de bouw, kunststoffen, gezondheidszorg en ook andere sectoren.

Ontdek hoe Ecorys u kan helpen

Wij zijn een toonaangevend internationaal onderzoeks- en adviesbureau dat zich bezighoudt met de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen.