Ondersteuning bieden aan begunstigden en klanten tijdens de COVID-19-noodsituatie

Ondersteuning bieden aan begunstigden en klanten tijdens de COVID-19-noodsituatie

Er is veel gerapporteerd over de reactie van de vrijwilligerssector op de COVID-19-noodsituatie. De cruciale rol die wordt gespeeld door liefdadigheidsinstellingen en andere organisaties met een sociaal doel is een belangrijk onderdeel geweest van de nationale respons.

Veel van deze organisaties zijn voor de financiering van hun werk afhankelijk van subsidies en contracten. Tijdens de COVID-19-crisis hebben veel financiers gezocht naar het juiste evenwicht tussen het geven van de flexibiliteit aan liefdadigheidsinstellingen die ze nodig hebben om snel te kunnen reageren, en tegelijkertijd het waarborgen van een passend niveau van verantwoording.

Ecorys beheert subsidiefondsen namens verschillende ministeries en NGO's. Wij hebben onze klanten ondersteund en begeleid bij het nemen van deze beslissingen, vaak snel en waarbij onze klanten zelf te maken kregen met verstoring van hun normale manier van werken. De steun die we hebben verleend aan de organisaties die zij hebben gefinancierd, heeft hen in staat gesteld zich te concentreren op hun activiteiten en door te gaan tijdens de crisis.

We hebben:

  • Ondersteunde gefinancierde organisaties om de gefinancierde activiteiten snel te herdefiniëren en werkte samen met klanten om de hiervoor benodigde governance te beheren.
  • Adviseerde klanten over planning voor de langere termijn en het opbouwen van de flexibiliteit die nodig is om subsidiefondsen in een onzekere toekomst te beheren.
  • Prioriteit gegeven aan de verwerking van betalingsaanvragen van financieringsorganisaties om de cashflow te ondersteunen, waarbij optimaal gebruik werd gemaakt van ons flexibele personeelsbestand.
  • Er werd flexibiliteit geïntroduceerd in de rapportagedata en het vereiste papierwerk werd gestroomlijnd, inclusief de implementatie van alternatieven voor 'natte' handtekeningen.
  • Overwogen verlengingen van financieringsperioden waarin levering niet mogelijk was tijdens de lockdown.
  • Samen met klanten de mogelijkheden onderzocht voor het op afstand uitvoeren van monitoring- en compliancebezoeken.

De toekomst is verre van duidelijk en we verwachten onze klanten en de organisaties die zij financieren nog een tijdje te blijven ondersteunen bij het beheersen van de impact van COVID-19.

Ecorys levert de volledige cyclus van diensten voor subsidiebeheer inclusief programmaontwerp, communicatie, beoordeling van aanvragen, toekenning van subsidies, helpdeskondersteuning, training, capaciteitsopbouw, compliance, monitoring en rapportage.

Als u met ons wilt praten over onze subsidiebeheerdiensten, kunt u contact opnemen met Russell Peacock, UK Programs Director, via Russell.Peacock@ecorys.com.

15 juni 2020

2 minuut lezen