OV Bereikbaarheid Limburg onder druk?

Door de COVID-19 pandemie is het aantal reizigers met het openbaar vervoer sterk afgenomen. Ondanks dat alle maatregelen inmiddels zijn opgeheven, blijft het aantal reizigers en daarmee de reizigersopbrengsten achter ten opzichte van de situatie voor corona. Ons reisgedrag lijkt structureel veranderd te zijn.

Het openbaar vervoer (OV) kent ook andere uitdagingen. Net als in andere economische sectoren in Nederland kampt de sector met grote personeelstekorten en stijgende kosten. Hierdoor voelen vervoersbedrijven zich genoodzaakt om de tarieven te verhogen en waar nodig de dienstregeling (verder) af te schalen om een betrouwbare dienstverlening te kunnen bieden. Een vervelende boodschap nu de ellende van COVID-19 achter de rug leek en juist gewerkt zou moeten worden aan een herstel van het vervoeraanbod. Vooral vanwege de belangrijke bijdrage die het OV kan en moet leveren aan maatschappelijke opgaven rondom economie, woningbouw, klimaat, maatschappelijke participatie en een duurzame leefomgeving.

Ecorys heeft voor de provincie Limburg de gevolgen van de prijsstijgingen en afschalingen van de dienstregeling in kaart gebracht. Hierbij is gekeken naar het gebruik van het OV en de bereikbaarheid van stads- en dorpskernen, werklocaties en voorzieningen met het OV.

Klik here of op onderstaande afbeelding om het volledige Laatste Inzicht te lezen.