Onze bredere impact op duurzaamheid: meer dan alleen het verkleinen van onze eigen voetafdruk

Ecorys voert al meer dan tien jaar een beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

We meten onze voetafdruk jaarlijks en hebben veel stappen ondernomen om onze ecologische voetafdruk te verkleinen, in termen van het verminderen en vergroenen van ons energieverbruik, brandstofverbruik, waterbeheer en papierafvalbeheer, en door het compenseren van de rest van onze C02-voetafdruk. Als gevolg van ons MVO-beleid hebben wij een ISO 14001-certificaat behaald. 

Maar er is meer! Ons soort werk, waarbij we ons bezighouden met vraagstukken op het gebied van het overheidsbeleid met betrekking tot de belangrijke mondiale uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd, heeft een veel bredere impact. Het verstrekken van duurzaam beleidsadvies aan onze klanten helpt bij het formuleren en implementeren van verbeterd (publiek) beleid, en draagt ​​uiteindelijk bij aan een duurzamere sociaal-economische ontwikkeling in het algemeen op regionaal en mondiaal niveau, afhankelijk van de beleidsarena waarin onze klanten actief zijn. 

Om alle onderwerpen waaraan we hebben gewerkt te delen en om te illustreren aan welke impact(en) ons werk mogelijk heeft bijgedragen, hebben we een duurzaamheidsverslag voor 2019. Dit rapport bestaat uit projecten van Ecorys Nederland die een duidelijke en bredere duurzaamheidsimpact hebben dan alleen het verkleinen van onze eigen voetafdruk.
 

 

19 december 2019

1 minuut lezen