Operationalisering van het programmabudget in de Republiek Mali

Operationalisering van het programmabudget in de Republiek Mali

In het kader van de SIEA-raamcontracten (Lot 5) heeft ons consortium het project 'Operationalisering van het Programmabudget in de Republiek Mali' toegekend gekregen.

Om de manier waarop het programmabudget in Mali wordt gebruikt te verbeteren, moeten een aantal kwesties rond het eigenaarschap en het delen van programmabudgettering en resultaatgerichte budgettering (RBB) worden aangepakt. Dit is wat dit project beoogt. 

Het project heeft tot doel samen te werken met het Directoraat-Generaal Begroting (DGB) om een ​​goed inzicht te krijgen in de huidige situatie, rekening houdend met de routekaart voor het beheer van de overheidsfinanciën en de programmabegroting die voor de volgende periode is opgesteld. Dit omvat specifieke aspecten van de manier waarop programmabudgettering wordt gebruikt (bijvoorbeeld decentralisatie van de controle over de begrotingsuitgaven en het begrotingsproces).

Het project start begin dit jaar en duurt twaalf maanden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mervie Likouete, Senior projectmanager.