Onze diensten

Beleidsformulering en strategieontwikkeling

Doordat we de nieuwste wetenschappelijke inzichten en methoden toepassen bieden we maximale waarde en impact voor beleids- en strategieontwikkeling. Samen met u ontwikkelen we beleidsmaatregelen die we vervolgens toetsen op hun effecten, indien gewenst in gesprekken met de betrokken partijen in rondetafelgesprekken of middels publieke consultaties.