Sectoren

Stedelijke mobiliteit, openbaar vervoer en parkeren

Door het toenemende belang van duurzaam vervoer, is het cruciaal om de effectiviteit van beleidsmaatregelen te evalueren, te monitoren en de vervolgstappen in kaart te brengen.

Ecorys combineert kennis van Daily Urban System (DUS) in duurzame stedelijke mobiliteitsplannen. We evalueren de effecten van openbaar vervoer, fietsen en parkeerbeleid. We hebben ook een eigen datacollectiecentrum dat camera's met automatische nummerplaatherkenning, infrarood- en bewegingsdetectie en geavanceerde tools voor data-analyse gebruikt.