Banner

Sectoren

Stedelijke mobiliteit, openbaar vervoer en parkeren

In de stad komen alle opgaven samen; mobiliteit, wonen, werken en leefbaarheid. Keuzes op het ene beleidsterrein beïnvloeden het andere. Vanuit deze gedachte dragen wij graag bij aan het ontwikkelen en evalueren van stedelijke mobiliteitsplannen en concrete mobiliteitsmaatregelen (op gebied van parkeren, fietsen, openbaar vervoer, MaaS & stadslogistiek). In onze aanpak staan flexibiliteit en participatie hoog in het vaandel, in lijn met de nieuwe Omgevingsvisie. Daarnaast werken wij in verschillende projecten aan het verbeteren van de aansluiting van het Europese TEN-T netwerk op stedelijke gebieden.