Banner

Sectoren

Overheidsfinanciën

Wij ondersteunen overheden bij het effectief beheren van de economie en leveren van kwalitatief hoogwaardige diensten. Ecorys heeft interne capaciteit en ervaring op alle gebieden van beheer van overheidsfinanciën. Wij helpen overheden bij het formuleren en uitvoeren van hervormingsstrategieën en actieplannen, door middel van innovatieve benaderingen voor capaciteitsontwikkeling. Onze diensten omvatten de volledige begrotingscyclus, inclusief macro-economisch analyse, beleidsbegrotingen, beheer van overheidsinvesteringen en de implementatie van de begroting.