Banner

Sectoren

Ondernemingsklimaat en ondernemerschap

Een sterke private sector en goed functionerende markten die worden ondersteund door een goed ondernemingsklimaat zijn van cruciaal belang voor duurzame economische groei en armoedebestrijding.

Ecorys heeft uitgebreide ervaring in onderzoeks- en adviesdiensten aan overheden en donoren om wereldwijd ondernemerschap en het ondernemersklimaat te verbeteren. Onze ondersteuning omvat een aantal gebieden, waaronder evaluatie, sectorstudies, groeistrategieën en capaciteitsopbouw.