Banner

Sectoren

Milieu

Behoud van onze natuurlijke hulpbronnen voor de toekomst.

Ecorys ondersteunt bij het ontwerpen en implementeren van een effectief en inclusief milieubeleid en milieubehoud. We adviseren beleidsmakers over het versterken van het beheer van natuurlijke hulpbronnen om rechtvaardige economische groei te waarborgen. Hiermee worden bestaansmiddelen veilig gesteld voor sectoren, samenlevingen en huishoudens, door hulpbronnen te gebruiken als basis voor toekomstige groei en ontwikkeling.