Banner

Sectoren

Maatschappelijke visitaties

Ecorys is sinds het begin (2005) betrokken geweest bij de ontwikkeling van de visitatiemethodiek en heeft hierdoor veel ervaring met het uitvoeren van maatschappelijke visitaties. Wij hebben inmiddels ruim 200 visitaties uitgevoerd bij grote en kleine corporaties, bij lokale en landelijke corporaties, in alle delen van Nederland. Meer informatie over visitaties en werkmethoden: https://visitaties.ecorys.com/