Banner

Sectoren

Lokale en regionale ontwikkeling

Lokale en regionale ontwikkeling brengt hedendaagse uitdagingen met zich mee, mede door het ontbreken van specifieke expertise en institutionele betrokkenheid. De portefeuille van Ecorys omvat grote programma’s waarin technische bijstand wordt verleend aan Oost-Europese EU-landen en toetredingslanden. De projecten hebben betrekking op de lokale economische ontwikkeling, bestuurlijke hervorming en het opzetten en organiseren van nationale en lokale instellingen.
 
Ons portfolio omvat daarnaast ook impactanalyses, maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA) en beleidsevaluaties voor gemeenten en regionale en landelijke overheden.