Banner

Sectoren

Leven lang ontwikkelen

Ecorys heeft een lange reeks onderzoek- en adviesopdrachten uitgevoerd om een stevige kennisbasis te leggen onder en om impulsen te geven aan Leven Lang Ontwikkelen. Bijvoorbeeld voor het ministerie van SZW-onderzoek Individuele scholingspremie en nationaal scholingsfonds, onderzoek naar effectiviteit van interventies Duurzame Inzetbaarheid en evaluatie van de DWSRA. Ook organisaties als brancheorganisaties, sectorfondsen, UWV en de Europese Commissie kiezen vaak voor Ecorys als kennispartner.