Banner

Sectoren

Landbouw, voedsel en voeding

Verbetering van de levenskwaliteit door strategisch landbouwbeheer.

Onze evaluaties dragen bij aan strategieën om toekomstige uitdagingen aan te gaan, zoals klimaatverandering, voedselzekerheid, voedselveiligheid en leegloop van het platteland. We ondersteunen klanten in ontwikkelingslanden bij implementatie van grootschalige technische assistentie op het gebied van landbouw, markt en milieu.