Banner

Sectoren

Landbouw, voedsel en voeding

De Nederlandse landbouwsector is economisch succesvol en is wereldwijd de tweede exporteur van voedsel. Tegelijkertijd leidt deze hoge productie in ons kleine land tot opgaven op het gebied van milieu en duurzaamheid. Ecorys onderzoekt en adviseert over het toekomstig beleid voor de landbouw en het platteland. Op internationaal niveau ondersteunen wij onze klanten in ontwikkelingslanden bij de implementatie van grootschalige technische assistentie op het gebied van landbouw, markt en milieu.