Banner

Sectoren

Kinderen en jongeren

Ecorys werkt aan de verbetering van kansen van jongeren, op het terrein van onderwijs, zorg, werk, sport, schulden, veiligheid en andere domeinen. We werken voor gemeenten, de Europese Commissie, ministeries, fondsen en sociaal ondernemers. Wij leveren zowel beleidsonderzoek, als advies.