Sectoren

Kinderen en jongeren

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar opgroeiende kinderen en jongeren komen onderweg vele uitdagingen tegen. Ecorys werkt aan de verbetering van hun kansen, op het terrein van onderwijs, jeugdzorg, werk, sport, schulden, veiligheid en andere domeinen. We werken bijvoorbeeld voor gemeenten, de Europese Commissie, ministeries, scholen, landelijke koepels, fondsen en sociaal ondernemers. Wij leveren zowel beleidsonderzoek, als advies, als implementatie- en verbeterprojecten.