Sectoren

Infrastructuur en mobiliteitsbeheer

Transportinfrastructuur is essentieel voor de levenskwaliteit in de samenleving en efficiëntie in de economie.

Ecorys speelt een actieve rol bij het beheer van de infrastructuur. We stellen transportmasterplannen op waarin de transportinfrastructuur, inclusief alle vervoerswijzen, is afgestemd op de (toekomstige) transportvraag. Daarnaast ondersteunen we de besluitvorming over infrastructuur, met name bij de programmering en bij de beoordeling van projecten.