Banner

Sectoren

Havens, corridors en logistiek

Optimalisatie van goederenstromen en logistieke ketens draagt bij aan een sterke en duurzame economie. Wij ondersteunen beleidsmakers en de sector bij vraagstukken rondom havens, terminals en duurzame achterlandketens. We bieden context en duiding bij megatrends in de sector (digitalisering, zero emissie, resilient supply chains), maar ook inzicht in de maatschappelijke impact van transport en logistiek en hoe beleidsmaatregelen hieraan bij dragen. Ook ontwikkelen wij interactieve tools als Intermodal Links die de sector en beleidsmakers kunnen ondersteunen bij de besluitvorming.