Banner

Sectoren

Handel en investeringen

Handel en investeringen spelen een belangrijke rol bij economische groei en werkgelegenheid.

Ecorys heeft een grote staat van dienst in het beoordelen van de impact van internationale handel en investeringen. We bieden analyse, advies en capaciteitsopbouw op het gebied van beleidsontwikkeling, implementatie en evaluatie. Zo bieden wij ondersteuning bij onderhandelingen over handelsverdragen en bij de ontwikkeling van instrumenten om handel en investeringen te stimuleren.