Banner

Sectoren

Gelijkheid, diversiteit en inclusie

Ecorys zet met haar onderzoek- en advieswerkzaamheden in op kansenvergroting van mensen in achterstandsituaties, diversiteit en inclusie. In het sociaal domein, in de zorg, op de arbeidsmarkt en in het onderwijs.