Sectoren

Gelijkheid, diversiteit en inclusie

Ecorys richt al decennia lang met haar onderzoek en advieswerkzaamheden speciale aandacht op kansenvergroting van mensen in achterstandssituaties, inclusiviteit en diversiteit. In onderwijs, op de arbeidsmarkt, bij ondernemen, in de zorg en in het sociaal domein. We hebben een lange staat van dienst. Internationaal bijvoorbeeld de Businesscase for Diversity voor de Europese Commissie en in Nederland de Effectenanalyse Gender en Gezondheid, voor de Alliantie Gender en Gezondheid.