Banner

Sectoren

Energiebeleid en marktregulering

Energiebeleid en marktregulering hebben een duidelijke invloed op het functioneren van energiemarkten en -netwerken.

Ecorys helpt klanten in alle stadia van de beleidscyclus; van het vertalen van maatschappelijke behoeften naar beleidsinstrumenten naar het optimaliseren van bestaande beleidsmaatregelen. We bieden een systeemaanpak met duidelijke stakeholder-mapping, zodat (financiële) middelen optimaal worden benut en het beleid de samenleving in staat stelt de energietransitie te versnellen.