Banner

Sectoren

Energiebeleid en marktregulering

Het functioneren van energiemarkten wordt sterk beïnvloed door de kwaliteit van het energiebeleid en de marktregulering. Ecorys verricht hier regelmatig onderzoek naar in opdracht van diverse klanten. Wij bestrijken daarbij alle stadia van de beleidscyclus: het ontwerpen van nieuwe regulering, maatschappelijke kosten-batenanalyses naar de effecten van nieuw beleid, monitoringsonderzoek tijdens de uitvoering en beleidsevaluaties achteraf. Wij combineren daarbij kennis van economie, techniek en beleid met kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksvaardigheden voor een scherpe analyse en een advies op maat.