Banner

Sectoren

Duurzaam transport

Het Klimaatakkoord, maar ook de stikstofcrisis, vragen om een sterke inzet op duurzame mobiliteit, waarbij alle modaliteiten optimaal worden benut én zo schoon mogelijk zijn. Wij bieden helder en onderbouwd advies over de inzet, uitvoering en effecten van duurzaam mobiliteitsbeleid en maatregelen. Of het nu gaat om ruimtelijke maatregelen, het stimuleren van duurzame modaliteiten of toepassing van ITS, wij beheersen het hele palet van de mobiliteitstransitie. Daarbij kijken wij niet alleen naar schadelijke emissies, maar ook naar bredere maatschappelijk effecten (veiligheid, bereikbaarheid).