Sectoren

Duurzame mobiliteit

Groen is de nieuwe manier van reizen.

Ecorys evalueert verschillende beleidsprogramma's van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Europese Commissie, met als doel bij te dragen aan duurzaam transport. Dit omvat de programma’s Beter Benutten, Intelligent Transport System en Mobility as a Service. We adviseren lokale overheden over duurzame stedelijke mobiliteitsplannen en stimuleren het gebruik van emissieloze bussen en vrachtwagens.