Banner

Sectoren

Cultuur, erfgoed en sport

Cultuur, erfgoed en sport brengen sociale en economische voordelen voor de maatschappij. Door sport en cultuur worden mensen samengebracht, (sociale) vaardigheden aangeleerd en gezondheid verbeterd. Ecorys evalueert programma's en beleid rondom deze thema’s en brengt de sociaaleconomische effecten in kaart.