Banner

Sectoren

Concurrentiekracht

De concurrentiekracht van bedrijven, sectoren en landen wordt bepaald door het samenspel van beleid, instituties en andere factoren (bijv. ondernemerschap, arbeidsmarkt).
 
Ecorys voert concurrentiestudies uit en geeft beleidsadvies over het stimuleren van de concurrentiekracht. Ecorys gebruikt haar eigen methodologie voor de beoordeling van concurrentiekracht, waarin verschillende methoden worden samengebracht. Ons werk op het gebied van concurrentiekracht bouwt voort op onze deskundigheid op het gebied van internationale handel, concurrentie en regelgeving, ondernemersklimaat en ondernemerschap.