Banner

Sectoren

Bestuur, verantwoordelijkheid en transparantie

We faciliteren ethisch verantwoord overheidsbeheer om de dienstverlening beter af te stemmen op de behoeften van de burgers. Ecorys is een toonaangevende leverancier van bestuurlijke ondersteuning en vernieuwing in ontwikkelings- en overgangseconomieën. We hebben ervaring met alle aspecten van bestuur, inclusief het ontwikkelen van wetgevingskaders, betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld en anti-corruptiemaatregelen. We werken met een breed scala aan belanghebbenden, variërend van rekenkamers, parlementen, het maatschappelijk middenveld en ontwikkelingspartners.