Banner

Sectoren

Armoede, schulden en financiële inclusie

Schulden- en armoedeproblematiek belemmert sociale participatie en leidt tot hoge maatschappelijke kosten. Vroegtijdig signaleren en preventie van schulden is het speerpunt van Europees, nationaal en lokaal beleid. Ecorys heeft veel kennis op het gebied van schuldhulpverlening en beschikt over bewezen expertise ten aanzien van effectmetingen van schuldhulpverlening. Dit doen wij op een interactieve manier waarbij we beleidsmakers, uitvoerders en burgers actief betrekken.