Totale kosten digitaal contact bibliotheken met burgers

Klant: Koninklijke Bibliotheek | Sectoren: Social Policy

Bibliotheken hebben een steeds ruimere maatschappelijke taak en helpen kwetsbare burgers bij het opdoen van digitale vaardigheden. 

De Belastingdienst ondersteunt de bibliotheken hierbij financieel onder regie van de Koninklijke Bibliotheek. 

Ecorys heeft in opdracht van de Koninklijke Bibliotheek een Total Cost of Ownership (TCO) onderzoek uitgevoerd naar de totale kosten die bibliotheken maken om burgers te helpen in het digitale contact met de overheid. Inzicht in die kosten maakt duidelijk wat de dienstverlening nu werkelijk kost. Het helpt bibliotheken om pro-actief beleid te voeren, in gesprek te gaan met hun financiers en een lange termijn visie te ontwikkelen.

Het onderzoek is gebaseerd op veldwerk onder 15 Bibliotheken verspreid over het hele land, van groot naar klein. Op basis van gesprekken met directeuren, programmamanagers en controllers zijn de kosten van de activiteiten binnen de samenwerking in kaart gebracht. De resultaten zijn ook besproken in twee expertsessies.

Zo is gebleken dat bibliotheken meer uitgeven aan de samenwerking met de Belastingdienst dan ze ontvangen van de Belastingdienst. In het bijzonder is de verdeelsleutel nadelig gebleken voor de kleinere bibliotheken, die doorgaans een relatief laag bedrag in verhouding tot de gemaakte kosten. De samenwerking is een aanjager geweest onder bibliotheekpersoneel om activiteiten uit te voeren en om te investeren in (de kwaliteit van) de ICT-infrastructuur. Ook zijn door de samenwerking meer contacten gelegd met verschillende maatschappelijke dienstverleners en zijn lokale samenwerkingen verkend.

Uit het onderzoek zijn een aantal aanbevelingen naar zowel de Koninklijke Bibliotheek en de Belastingdienst als naar de bibliotheken gevloeid. Daarnaast heeft Ecorys een rekenmodel in Excel ontwikkeld voor bibliotheken om te berekenen hoeveel kosten per deelnemer worden gemaakt voor een cursus. 

Klik hier om het hele rapport te downloaden.

Key Experts

Annejet Kerckhaert Senior Consultant