Prestaties van netbeheerders - sturen op het faciliteren van de energietransitie

Klant: Budget Energie, Eneco, Engie, Essent, FastNed en Nuon | Sectoren: Natural Resources

In opdracht van Budget Energie, Eneco, Engie, Essent, FastNed en Nuon heeft Ecorys in kaart gebracht op welke terreinen meer inzicht in de prestaties van netbeheerders gewenst is.

Ons energiesysteem gaat de komende jaren enorm veranderen mede als gevolg van duurzaamheidsdoelstellingen en technologische ontwikkelingen. Bij elke stap in deze transitie spelen beheerders van elektriciteit en gasnetwerken een essentiële rol. Opvallend is dat juist op de terreinen die van belang zijn voor de energietransitie het inzicht in de prestaties van netbeheerders ontbreekt, terwijl er evenmin prestatie-eisen geformuleerd. De bestaande regulering door toezichthouder ACM (Autoriteit Consument en Markt) is gericht op de doelmatigheid en bepaalde aspecten van kwaliteit (zoals storingsminuten). Dit terwijl de energietransitie (en daarmee ook eindgebruikers en marktpartijen die daarop inspelen) hoge eisen stelt aan de prestaties van netbeheerders. Zij zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het tijdig aansluiten van wind- en zonneparken en oplaadpunten voor elektrische auto’s, het plaatsen van slimme meters en het faciliteren van datastromen op de energiemarkt.

Het rapport beschrijft op welke terreinen meer inzicht in de prestaties van netbeheerders gewenst is, waarom dit wenselijk is en hoe de transparantie verbeterd kan worden. Voor elk terrein worden enkele KPI’s (Key Performance Indicators) voorgesteld waarmee de prestaties meetbaar gemaakt kunnen worden en waarop gestuurd kan worden.
 

Key Experts

Robert Haffner Sector Leader