Ondersteuning bij verkoop Paleis Soestdijk

Klant: Rijksvastgoedbedrijf | Sectoren: Regions and Cities

Paleis Soestdijk werd verkocht aan het consortium Made by Holland. Het Rijk verkoopt Paleis Soestdijk, de bijgebouwen en het landgoed voor 1,7 miljoen euro. Met de verkoop van het paleis is de zoektocht naar een nieuwe, duurzame bestemming voor de voormalige koninklijke residentie ten einde gekomen. 

Voor de gunning van Paleis Soestdijk is in 2015 aan geïnteresseerde partijen gevraagd een plan in te zenden. Dit resulteerde in 120 reacties, waaruit vier plannen zijn geselecteerd voor nadere uitwerking in een projectplan en businesscase. Deze vier inschrijvingen zijn vervolgens door een beoordelingscommissie beoordeeld op kwalitatieve, duurzame en financiële criteria. 

Ecorys heeft de beoordelingscommissie ondersteund bij het beoordelen van de financiële component van de ingediende plannen. Concreet betekende dit dat Ecorys toetste of de lange termijn exploitatie realistisch was en of het ging om een markttechnisch haalbaar en financieel solide plan. Na een uitgebreide analyse van de plannen, waarbij de voorgestelde businesscases van de consortia werden nagebouwd en getoetst, heeft het Rijksvastgoedbedrijf geconcludeerd dat de plannen ‘Made by Holland’, ‘Eden Soestdijk’ en ‘Buitenplaats Soestdijk’ voldeden aan alle gestelde criteria. 

De drie overgebleven plannen zijn vervolgens door het Rijksvastgoedbedrijf in de gelegenheid gesteld om in het voorjaar van 2017 een bod uit te brengen op Paleis Soestdijk. Het paleis, de bijgebouwen en het landgoed zijn gegund aan de hoogste bieder, Made by Holland. Het consortium Made By Holland bestaat uit Meyer Bergman Investments B.V., Beheer- en Exploitatiemaatschappij Westergasfabriek B.V., adviesbureau Hylkema Consultants en Leeuwenpoort Ontwikkeling B.V.. Dit consortium wil een platform voor innovaties en excellent ondernemerschap realiseren, met tentoonstellingen en evenementen voor een breed publiek. Daarnaast komen er horeca en woningen. 

Ecorys is regelmatig betrokken bij complexe verkooptrajecten en transformatieopgaven. De expertise van Ecorys op het vlak van marktonderzoek, financiën en transformatieprocessen zorgt voor een waardevolle bijdrage aan het realiseren van financieel solide en haalbare plannen. 

Key Experts

Michel Hek Sector Leader