MKBA - Transport, Infrastructuur en Mobiliteit

Klant: | Sectoren: Transport and Infrastructure

Binnen het domein van Transport, Infrastructuur & Mobiliteit voeren we veelvuldig maatschappelijke kosten-batenanalyses uit. Dit instrument is één van onze kernproducten. Als opsteller van de oorspronkelijke OEI-leidraad  zijn we sinds 2000 intensief betrokken bij het verder verdiepen van de methodiek voor de complexe projecten. Tegelijkertijd zijn we actief bezig met het toesnijden van de methodiek op reguliere MIRT –projecten en kleinere regionale projecten.

In onze optiek begint een kosten-batenanalyse met een goede probleemanalyse. Dit is immers de basis waartegen de effecten van de maatregelen worden afgezet. Een gedragen beeld van het nut en de noodzaak van een aanpassing, helpt het proces van de besluitvorming. Steeds vaker voeren wij  kosten-batenanalyses uit samen met onze collega’s die gespecialiseerd zijn in gebiedsontwikkeling en financiering, om op die manier alle benodigde expertise in het project vanuit één organisatie samen te brengen.

Maar niet ieder project vraagt om een kosten-batenanalyse. We bekijken samen met de opdrachtgever welk economisch afwegingsinstrument het beste past bij de beleidsvraag. Meer dan eens volstaat een kosten-effectiviteitsanalyse of is juist behoefte aan een bredere economische effecten overzicht.

Naast het uitvoeren van projecten, verzorgen we meerdere malen per jaar in-house trainingen bij opdrachtgevers. Onze trainingen zijn zeer praktijkgericht en interactief en bevatten modules over de basisprincipes van de MKBA, de (bestuurlijke) interpretatie en toepassing ervan, alsmede het zelf uitvoeren van eenvoudige analyses. Hierdoor kan iedere training op maat worden gemaakt naar de wensen van de opdrachtgever.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Eline Devillers ([email protected]).

Key Experts

Eline Devillers Sector Manager