Ecorys onderzoek helpt havenbedrijfsleven en overheid samen verder

Klant: Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit | Sectoren: Transport and Infrastructure

Ecorys heeft in opdracht van Deltalinqs, de werkgeversvereniging in de Rotterdamse haven en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit een onderzoek uitgevoerd naar waar de belangrijkste efficiëntieverbeteringen in de Rotterdams keurketen te vinden zijn.

Het doel van dit onderzoek was het inzichtelijk maken van concrete verbetermogelijkheden voor de keurketen van importgoederen in Rotterdam, om zo de doorstroom van goederen sneller te laten verlopen. Een goed functionerende keten is van belang voor een concurrerende importketen via de Nederlandse havens en tegelijkertijd is er veel aandacht voor voedselveiligheid. 


Een van de belangrijkste bevindingen van dit onderzoek is dat partijen die normaal tegenover elkaar staan nu met elkaar praten en er hierdoor wederzijds begrip wordt gecreëerd. Daarnaast is een objectieve analyse op basis van data over de keurketen zeer nuttig gebleken bij het maken van onderscheid tussen incidenten en structurele verbetermogelijkheden. Ook het belang van het inzichtelijk maken van deze data met bijvoorbeeld een dashboard is een belangrijke conclusie. 


Het onderzoek is eind 2018 gestart en in mei 2019 afgerond. Het eindrapport is hier te lezen.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft zelf ook een artikel gepubliceerd op basis van dit Ecorys onderzoek. 

Key Experts

Marten van den Bossche Senior Partner